זכויות אישה בהריון בעבודה?

אפליה המתקיימת במקום עבודה זהו איננו דבר של מה בכך, ישנם נשים רבות המרגישות אפליה בעבודתם עקב כך שהם נמצאות בתקופת הריון. יש לייחס חשיבות רבה לכך ולראות שהמעסיק איננו יוצר … Read More

הסכמים קיבוציים כללים ומיוחדים

מהו הסכם קיבוצי? הסכם קיבוצי זהו הסכם שהוא למעשה חוזה אשר חלים עליו כל הכללים שמתקיימים וחלים בחוזה רגיל עפ"י חוק החוזים.על מנת שהסכם ייחשב כהסכם קיבוצי אזי ישנם מספר … Read More