הסכמים קיבוציים כללים ומיוחדים

מהו הסכם קיבוצי? הסכם קיבוצי זהו הסכם שהוא למעשה חוזה אשר חלים עליו כל הכללים שמתקיימים וחלים בחוזה רגיל עפ"י חוק החוזים.על מנת שהסכם ייחשב כהסכם קיבוצי אזי ישנם מספר … Read More

זכויות אישה בהריון בעבודה

ישנן חוקי עבודה ברורים וקבועים אשר מעניקים הגנה וזכויות אישה בהריון בעבודה אך יחד עם כל אותה הגנה יש לדעת שמדובר בהגבלה מסוימת ולא ניתן היקף זכויות מלא ישנם נשים … Read More